1) OSGB ile sözleşme yapılmış ise ilgili yönetmeliğe göre;

– Az tehlikeli grupta yer alan işletmeler 2000,

– Tehlikeli grupta yer alan işletmeler 1000,

– Çok tehlikeli grupta yer alan işletmeler 750,

kişiye kadar çalışanı bulunan işletmelerde revir ve sağlık personeli bulundurulma zorunluluğu yoktur.

OSGB’ler ile anlaşmayan işletmeler kendi içlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurup gerekli elemanları çalıştırmak zorundadırlar.

2) OSGB bünyesinde çalışan uzman personel sayesinde işletmelerdeki sağlık ve güvenlik riskleri önceden belirlenir ve üst yönetime düzenli olarak raporlanır.

3) Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik muayeneleri OSGB’ler tarafından yapılıp, çalışabilir raporları her yıl düzenlenir.

4) Çalışanların tüm sağlık muayeneleri ve kaza raporları düzenlenip kişisel dosyalarında saklanır.

5) Yetkili Bakanlıklar ve kurumlarla yapılması gereken resmi yazışmalar OSGB’ler tarafından işveren adına yapılır.

6) OSGB tarafından verilen hizmetler faturalandırılır böylece işverene vergi, kıdem tazminatı gibi avantajlar sağlanır.