– İşyeri Hekimliği Hizmeti

– İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

– İşyeri Hemşiresi Hizmeti

– İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri Hizmeti ( kendi eğitim salonumuzda )

– İşe Giriş Muayenesi Hizmeti ( Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu)

– Laboratuar Hizmetleri ( Kan Tahlili, İdrar Tahlili, Karaciğer Fonksiyon Testleri vb.)

– Odyolojik Muayene ( İşitme Kaybı Testi )

– SFT ( Solunum Fonksiyon Testi )

– EKG ( Elektrokardiyografi )

– Tansiyon Ölçümü, Boy – Kilo Değerlendirmesi

– Aşılamalar ( Tetanos, Grip Aşısı, Hepatit Aşıları vb. )

– Portör Muayeneleri ( Gaita Kültürü, Boğaz – Burun Kültürü ve Mikroskobik İnceleme )

– Akciğer Grafisi

– Mobil Sağlık Hizmetleri ( Gezici araçla işyerlerinde yapılan taramalar )

– İlkyardım Eğitimi

– İşyeri Ortam Analizleri ( Gürültü, Toz, Sıcaklık, Kimyasallar vb. )